ALGEMENE VOORWAARDEN HOTEL THE ANTHONY

MEI 2024

Aansprakelijkheid The Anthony

Schade wordt alleen vergoed wanneer deze met opzet of door grove nalatigheid van ons personeel is veroorzaakt. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het totaalbedrag van je boeking. We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade (bijvoorbeeld wanneer je niet in staat bent om te werken). The Anthony is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. The Anthony is niet aansprakelijk voor klachten naar aanleiding van diensten van derden binnen The Anthony.

Aansprakelijkheid gasten
In het geval dat je (of een van je gasten) schade veroorzaakt aan het hotel, of wanneer het rookalarm ten onrechte afgaat door jouw toedoen of van je gasten, dan stellen we je aansprakelijk voor de geleden schade. Hierbij gaat het om een minimumbedrag van €150 per schadegeval. Als er sprake is van een schadeclaim, dan wordt dit door ons personeel bij je gemeld. We houden het schadebedrag in van je creditcard of sturen een factuur.

Instructies personeel
De instructies van het personeel van The Anthony dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Gasten
Het aantal gasten in kamer moet gelijk zijn aan het aantal bedden. Alle gasten moeten ingecheckt zijn.

Camerabeveiliging
De gast is op de hoogte van camerabeveiliging in The Anthony, in het belang van veiligheid van gasten en personeel en hun bezittingen.

Bezorgdiensten
Bezorgdiensten hebben geen toegang tot de hotelkamerverdiepingen. Bestelde producten moeten door de gast worden opgehaald in de lobby. Levering van eten moet worden opgehaald in de lobby, de receptie bezorgt dit niet op de kamer.

Vertrektijd
Op de dag van vertrek dien je je kamer te verlaten om 11:00 ’s ochtends doordeweeks en 12:00 uur in het weekend. Als jij je kamer niet zelf hebt leeggehaald, dan hebben wij het recht om je een extra vergoeding te vragen ter hoogte van 50% van de kamerprijs (ontruiming voor 18:00u) of 100% van de kamerprijs (ontruiming na 18:00u). In dit geval wordt je bagage uit de kamer verwijderd en opgeslagen. The Anthony is niet verantwoordelijk voor verlies van, of schade aan je bagage.

Extreem vuile hotelkamer
Wanneer een hotelkamer extreem vuil wordt achtergelaten, brengen wij extra schoonmaakkosten in rekening van tenminste €75.

Wijziging hotelkamer Flexible Rate (betaal direct)
Met het flexibele tarief kunt u tot 15:00 op de dag vóór de dag van aankomst kosteloos uw reservering wijzigen of annuleren. Er is geen aanbetaling vereist, wel wordt om een autorisatie gevraagd. Indien u uw reservering daarna wijzigt of annuleert kan de 1e nacht in rekening worden gebracht. Check in is vanaf 15:00, check out om 11:00 op doordeweekse dagen en 12:00 in het weekend. De tarieven zijn exclusief stadsbelasting van 7% op het tarief van de overnachting.

Vroegboektarief – niet terugbetaalbaar / non-refundable
Met het niet terugbetaalbare tarief krijgt u onze beste prijs. De reservering is niet wijzigbaar of annuleerbaar en dient volledig te worden betaald bij het maken van de reservering. Indien u uw reservering wijzigt of annuleert kan het volledige verblijf in rekening worden gebracht. Check in is vanaf 15:00, check out om 11:00 op doordeweekse dagen en 12:00 in het weekend. De tarieven zijn exclusief stadsbelasting van 7% op het tarief van de overnachting.

Terugbetaling
Wanneer je je boeking annuleert, wordt je terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de boeking is gemaakt. Wanneer je je boeking wijzigt, wordt een eventuele terugbetaling teruggepind aan de receptie.

Parkeren
Parkeren op ons terrein is op eigen risico.

Betaling
We accepteren alleen betalingen via bankpassen. Eurocard/Mastercard, VISA en vrijwel alle Nederlandse pinpassen. Geen cheques. €5,- extra per nacht wanneer je met een American Express kaart betaalt. Het is ook mogelijk om contactloos te betalen. Via je telefoon bijvoorbeeld.

Roken
Roken is binnen in het gehele pand verboden, per overtreding dient een boete van €150 te worden betaald. Gebruik je kamer om in te ontspannen, dansen, slapen of filosoferen, maar NIET om in te roken. Rook je toch, of rommel je met het rookalarm? Dan kost dat je €150.

Zelf meegebracht eten & drinken
Zelf meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet genuttigd worden in de openbare ruimtes van The Anthony.

Drugs & prostitutie
Prostitutie, gebruik en bezit van harddrugs en/of handel in hard- en softdrugs zijn niet toegestaan in The Anthony ​​en leiden tot onmiddellijke beëindiging van het verblijf en verwijdering uit The Anthony zonder terugbetaling van de reeds betaalde kosten.

Fotografie

  • Fotografie voor persoonlijk gebruik is toegestaan in The Anthony, mits het de normale werking van de ruimte niet verstoort of andere bezoekers stoort.
  • Terwijl ze zich in het The Anthony bevinden, erkennen bezoekers en gaan ze ermee akkoord dat ze kunnen worden gefotografeerd of opgenomen door ons of door derden die namens ons handelen. Deze foto’s en opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele of marketingdoeleinden, onder meer op onze website en sociale mediakanalen. Als u niet gefotografeerd of opgenomen wilt worden, kunt u dit aangeven bij een van onze medewerkers.
  • Commerciële fotografie, waaronder fotografie voor reclame- of marketingdoeleinden, is in The Anthony niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Anthony.
  • Fotografie van kunstwerken of ander beschermd intellectueel eigendom is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.
  • Fotografie van evenementen of optredens in The Anthony is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren van het evenement.
  • Het gebruik van drones of andere luchtfotoapparatuur is in het The Anthony niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Anthony.

Overlast & ongewenst gedrag
The Anthony behoudt zich het recht voor om personen toegang tot The Anthony voor een bepaalde tijd te ontzeggen of onmiddellijk uit The Anthony te zetten zonder terugbetaling van reeds betaalde kosten, wanneer zij:

  • Overlast veroorzaken en/of beledigend of discriminerend gedrag naar andere gasten, medewerkers of buren toe vertonen;
  • De hotelkamer op enigerlei wijze gebruiken in afwijking van het normale gebruik van een hotelkamer.

Wanneer The Anthony dat nodig acht kan ook de groep waartoe de overlastgever(s) behoort/behoren worden uitgezet, ongeacht of andere personen binnen die groep overlast hebben gegeven, zonder terugbetaling van reeds betaalde kosten.

Verantwoordelijkheid huurder bij overlast & ongewenst gedrag
De huurder van zalen of kamers is verantwoordelijk voor gedragingen van zijn of haar gasten. De huurder kan in geval van uitzetting wegens overlast geen aanspraak maken op schadevergoeding. De huurder dient in geval van uitzetting onverminderd de huur van de kamer, de zaal, de eventuele bargarantie en andere gederfde omzet te betalen. Wel zal The Anthony een bedrag aftrekken voor niet gemaakte inkoopkosten van drank.

Jurisdictie
In het onwaarschijnlijke geval van een geschil, dan valt dit conflict onder de jurisdictie van de rechtbank Utrecht.

Overmacht
Omstandigheden welke niet aan The Anthony te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen,(iii) epidemieën en pandemieën en daardoor afgekondigde maatregelen vanuit overheid en (iv) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. The Anthony behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot het bedrag van de reserveringswaarde, te vermeerderen met de kosten voor door haar ingeschakelde derden). The Anthony adviseert opdrachtgever en hotelgasten zich tegen deze risico’s te verzekeren. Een beroep op ontbinding zijdens de opdrachtgever / hotelgasten wegens overmacht is uitgesloten. Voorgaande laat de geldende annuleringsvoorwaarden onverlet.