huisreglement The anthony hotel

Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.

Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.

Het is niet toegestaan om kaarsen aan te steken in verband met brandveiligheid. Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd.

Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.

Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.

Gebruik bij brand in geen geval de liften.

Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder/ verzorger (min. 18 jaar oud).

Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dienen beide een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.

Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, eenieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.

The Anthony Hotel Utrecht is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om de nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen

Eigendommen van het hotel dienen niet meegenomen te worden buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van The Anthony Hotel Utrecht kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Het is verboden om verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.

Tevens is het verboden lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel. Indien wel lachgas op de kamer wordt aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.

Je dient geen overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.

Het is verboden om met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.

Het is verboden betaald gasten op de kamer te ontvangen ten behoeve van seksuele activiteiten.

Het is verboden te roken op de kamer, in de appartementen of in de publieke ruimtes. Dit betreft ook elektronische sigaretten, vapes en shisha. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden belast.

Huisdieren zijn niet welkom bij The Anthony Hotel.

Je dient geen confetti te verspreiden op uw hotelkamer, wanneer wij dit aantreffen rekenen wij u hiervoor € 25,00 schoonmaakkosten.

Het is verboden kamer, meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten.

Het is verboden op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet doordeweeks gebeuren voor 11.00 uur en op zaterdag en zondag voor 12.00 uur.